บาคาร่า เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมรณรงค์หลาดใหญ่ภูเก็ตปลอดบุหรี่

บาคาร่า เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมรณรงค์หลาดใหญ่ภูเก็ตปลอดบุหรี่

เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ บาคาร่า ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม จัดกิจกรรม “หลาดใหญ่ภูเก็ตปลอดบุหรี่” นำร่องขับเคลื่อนนโยบายของการไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ วานนี้ (21 ส.ค.) ที่ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลนครภูเก็ต นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ประธานแถลงข่าวจัดกิจกรรมโครงการ “หลาดใหญ่ภูเก็ตปลอดบุหรี่” มีนายดอน ลิ้มนันทพิสิฐ ประธานชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต และนางสาวเขมวันต์ เหมราช สื่ออาสามูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (พื้นที่ภูเก็ต) ร่วมแถลง และมีสื่อมวลชนทุกแขนง ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าว

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต

 กล่าวว่า เทศบาลนครภูเก็ต ตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันอันตรายจากควันบุหรี่มือสองในพื้นที่สาธารณะ จึงได้ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม จัดกิจกรรม “หลาดใหญ่ภูเก็ตปลอดบุหรี่” ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พื้นที่ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการนำร่องเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของการไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ปลอดภัยจากสารพิษจากควันบุหรี่ อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้ทราบถึงกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ พ.ศ.2560 พร้อมขับเคลื่อนนโยบายของการไม่สูบบุหรี่ในทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งในครอบครัว โรงเรียน สถานที่ทำงานและตลาด ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะตามที่กฎหมายกำหนด

นายกเทศมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า หากสังคมทุกภาคส่วนช่วยกันคนละไม้คนละมือ เป็นตัวอย่างที่ดีต่อเด็ก ไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่ๆ กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนไทยจากการเสพติดบุหรี่ จะช่วยสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทำให้อนาคตของเด็กและเยาวชนไทยเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ และรอดพ้นจากควันบุหรี่ จึงขอความร่วมมือทุกฝ่ายร่วมมือกันผลักดันให้กิจกรรมดีๆ เช่นนี้ขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ

ทางด้าน นายดอน ลิ้มนันทพิสิฐ ประธานชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต กล่าวว่า ชุมชนย่านเมืองเก่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ นโยบายของชุมชนเองก็ให้ความสำคัญกับชุมชน เราจะต้องดูแลเรื่องความสมดุล เป็นที่ทราบกันดีในปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในย่านเมืองเก่า มีปริมาณเยอะขึ้นปัญหาที่ตามมาคือมลพิษต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของควันจากท่อไอเสียรถยนต์ ควันพิษจากการสูบบุหรี่ และควันพิษต่างๆ

ส่วนถนนคนเดินหลาดใหญ่ ที่ทางชุมชนจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ ทางชุมชนก็ประกาศชัดเจนให้เป็นถนนคนเดินปลอดบุหรี่ ตั้งแต่เริ่มตลาดเมื่อวันที่ 29 ก.ย.2559 ที่มากไปกว่านั้นคืออยากให้ปลอดบุหรี่ทุกวัน เพราะปัจจุบันสิ่งที่เราพบเห็น นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะสูบบุหรี่ สร้างมลพิษจากควันบุหรี่ ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพทั้งของผู้สูบเองและชุมชนในระยะยาว และการที่ทางมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่นำโครงการนี้เข้ามา ทางชุมชนก็ยินดีให้การตอบรับในทันทีที่จะร่วมงานและให้การสนุบสนุนทุกกิจกรรมของมูลนิธิฯ

จังหวัดภูเก็ต เตรียมจัด ประเพณีถือศีลกินผัก 9-17ตุลาคม

จังหวัดภูเก็ต เตรียมจัด ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 9-17ตุลาคม 2561 เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของชาวภูเก็ตที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 100 ปี วันนี้ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี 2561 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,ผู้แทนชมรมอ๊ามศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ต และสื่อมวลชน เข้าร่วม

นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตร่วมกับชมรมอ๊ามภูเก็ต,องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต,เทศบาลนครภูเก็ตและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดภูเก็ตกำหนดจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 9-17 ตุลาคม 2561 เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เก่าแก่ของชาวจังหวัดภูเก็ตซึ่งได้ปฏิบัติสืบทอดต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 100 ปี ของชาวจังหวัดภูเก็ตที่ได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี

โดยการละเว้นการเบียดเบียนสิ่งมีชีวิต รักษาศีล สำรวมกาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ ถือเป็นการเจริญเมตตากรุณา นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง โดยในปีนี้จะมีกิจกรรมที่สำคัญได้แก่ กำหนดจัดพิธี(ส่งเก๊ง)สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน

นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญก็คือความสะอาดของอาหาร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตจะทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพอาหารและขอความร่วมมือชมรมอ๊ามและสถานประกอบการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วย โดยในส่วนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบราคาสินค้าพืชผักผลไม้ให้มีการจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม

ในส่วนของการจราจรเป็นหน้าที่ของตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตจะทำหน้าที่ในการจัดระเบียบการจราจรในช่วงที่มีการจัดกิจกรรมตลอดทั้งเทศกาล สำหรับการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้รู้จักเป็นที่แพร่หลายสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตจะดำเนินการบูรณาการประชาสัมพันธ์พร้อมกันนี้จะขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี 2561 ด้วย บาคาร่า