บอลสเต็ป บอลชุด

บอลสเต็ป บอลชุด

Neuroethics: ต้นกำเนิดของศีลธรรม

Neuroethics: ต้นกำเนิดของศีลธรรม

ค่านิยมของเรา อาจมีรากฐานทางชีววิทยา พบ Adina Roskies แต่เรายังคงต้องการปรัชญา Braintrust: สิ่งที่ประสาทบอกเราเกี่ยวกับคุณธรรม คุณธรรมไม่ใช่แค่สิ่งที่พ่อ บาทหลวง หรือปราชญ์คนโปรดบอกคุณเท่านั้น เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลมาจากชุดความสามารถที่ซับซ้อน วิวัฒนาการ และเรียนรู้...

Continue reading...